تولید و سفارش نشا

کشاورزی خاص آماده دریافت سفارش نشا و کاشت انواع نشا شما در گلخانه است. ما تولیدکننده انواع نشا سبزی و صیفی در کرج هستیم و نشا به تهران، کرج و تمام نقاط ایران بصورت خرده و عمده ارسال می‌کنیم.

نشاهایی که ما درحال حاضر کشت می‌کنیم در بستر کوکوپیت و پرلیت و برنامه کودی مناسب هر گیاه در شرایط گلخانه ای انجام می‌شود، درصورتی که نشا مورد نظر شما در لیست نشا کشاورزی خاص نیست برای تولید و سفارش نشا با ما تماس بگیرید.

آقای خوشنودی سفارش تولید نشا: ۰۹۱۲۰۰۳۸۵۹۵۰۹۳۶۸۱۶۰۵۵۶

لیست و خرید نشا